Kenyamanan Anak dalam Berbusana Muslim

Dalam mendidik anak-anaknya memperdalam agama Islam, orangtua mempunyai kewajiban dalam mengarahkan anaknya untuk berbusana secara baik dan benar sesuai syariat agama. Memperkenalkan busana muslim bagi anak merupakan salah satu cara agar anak lebih mengenal agamanya. Terutama bagi anak perempuan yang harus diarahkan betul-betul semenjak dini. Karena kebiasaan yang ditanamkan semenjak kecil tentunya akan melekat hingga […]